Customer Support Portal

Här kan företag, som har supportavtal med Stratiteq, få hjälp med sina systemlösningar. Med Customer Support Portal håller du koll på ditt företags ärenden – hela vägen från när de registrerats till att de blivit lösta – och kan på ett enkelt sätt kommunicera med Stratiteqs supportteam.

För mer information om Stratiteqs supporttjänster, skicka mejl till info@stratiteq.com

---

Here, companies that have support agreements with Stratiteq can get help regarding their IT solutions. Customer Support Portal keeps track of your company's cases – all the way from they have been opened until they are resolved – and makes it easy to interact with Stratiteqs's support team.

For more information about Stratiteq's support services, send an email to info@stratiteq.com

 

Ha en bra dag / Have a nice day 

Stratiteq's Support Team